Hore

Uhoľná elektráreň pre FPCL

 • Klient: FPCL

 • Miesto: Karáči, Pakistan

 • Odvetvie: Energetika

 • Rok: 2016 – 2017

Popis:

Elektráreň sa nachádza vo východnej priemyselnej zóne Port Qasim, Karáči v provincii Sindh. Je umiestnená na približne 100-árovom pozemku v blízkosti komplexu Fauji Fertilizer Bin Qasim (FFBL) Fertilizer. Inštalovaný výkon elektrárne je 118 MW, z ktorých je max. 60 MW exportovaných do K‐Electric a zvyšné sú dodávané do komplexu FFBL Fertilizer.

Klientovi sme poskytli služby:

 • Kompletný realizačný projekt (zahrňujúci časti: mechanická, elektro a SKR, potrubné systémy, stavba)
 • Autorský dozor
 • Spracovanie kompletných špecifikácií a údajových listov pre všetky zariadenia, vrátane mechanických a elektrických zariadení
 • Kompletizácia schémy zapojenia, zoznamu zariadení a armatúr pre uhoľnú elektráreň
 • Zabezpečenie a kontrola kvality
 • Revízia a finalizácia 3D layoutu
 • Vypracovanie súvisiacich štúdií: HAZOP, Štúdia skratových pomerov, Systém stability elektročasti

Rozsah projektu:

 • 2 x 250 t/h parných kotlov s cirkulujúcou fluidnou vrstvou, spaľujúce čierne uhlie
 • 1 kondenzačná parná turbína s výkonom 60 MW
 • 2 kondenzačné parné turbíny s výkonom 24 MW
 • 1 protitlaková parná turbína s výkonom 10 MW
 • Kompletný systém dopravy uhlia, popola a aditív
 • Chladiaci systém
 • Systém napájania
 • Potrubia a podpery
 • Inštrumentácia a SKR
 • Elektročasť

Hľadáte skúsený tím?

Kontaktujte nás

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. is a a member of SAFICHEM GROUP.
For more information, please visit www.safichemgroup.com