Hore

Jaguar Land Rover, výrobný závod Nitra

 • Klient: Jaguar Land Rover

 • Miesto: Nitra, Slovensko

 • Odvetvie: Automotive

 • Investičné náklady: 1 miliarda GBP (zdroj: WSJ)

 • Rok: 2016 – 2019

Popis:

Nový závod pre 150 000 áut ročne v 1. etape s možnosťou ďalšieho rozšírenia na 300 000 áut za rok v 2. etape.

Klientovi sme poskytli služby:

 • Povoľovanie vrátane IPKZ (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania)
 • Lokalizácia dokumentácie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Realizačný projekt
 • Manažment stavby
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Konzultačné služby počas realizácie a skúšobnej prevádzky

Rozsah projektu:

 • Lakovňa
 • Karosáreň
 • Montážna hala
 • Cesty a infraštruktúra
 • Energetické centrum a technická infraštruktúra
 • Podporné objekty a administratívna budova

Hľadáte skúsený tím?

Kontaktujte nás

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. is a a member of SAFICHEM GROUP.
For more information, please visit www.safichemgroup.com