Hore

Naša spoločnosť

Poskytujeme komplexné multidisciplinárne služby a plníme požiadavky svojich klientov k ich plnej spokojnosti. Dodávame služby v oblasti projekčných prác, obstarávania, výstavby a projektového riadenia už 70 rokov.

Dávame si záležať na precíznej príprave projektov. Dôkladná príprava v kombinácii s používaním najmodernejších softvérov prispieva k šetreniu času aj nákladov a tiež znižuje riziko časovo náročného prerábania stavebných projektov.

Organizačná štruktúra

Naše tímy

Náš tím projektantov

poskytuje technickú expertízu, a to ako na Slovensku, tak i v zahraničí. Pri skúmaní návrhov sa zameriavame na ich realizáciu, udržateľnosť a plynulú prevádzku, pričom nezabúdame ani na bezpečnosť a dodatočnú pridanú hodnotu pre klienta.

Stavebný tím

Stavebný tím zabezpečuje realizáciu celého procesu výstavby, koordináciu subdodávateľských firiem, vedenie stavebného denníka, spolupracuje s TDI (Technický Dozor Investora), dodržiava harmonogram, zabezpečuje správy a skúšky, zabezpečuje a dodržiava pravidlá HSE (Health, Safety, Environment) na stavbe. Každý projekt má prideleného špecialistu na oblasť HSE.

Projektoví manažéri

koordinujú a integrujú činnosti inžinieringu, obstarávania a výstavby. Zabezpečujú tiež včasné ukončenie projektu a spokojnosť našich klientov aj spolupracovníkov.

Firemná prezentácia

Softvérové riešenia a nástroje

O softvér, ktorý používame na vytváranie virtuálnych 3D modelov našich projektov, je dobre postarané. Náš inhouse tím pracuje s najlepšími technológiami súčasnosti. Aj vďaka tomu sú modely projektov pre našich klientov nadštandardne kvalitné.

 • Simulácia procesov
  • ChemCAD
  • Aspen Plus
  • Hexagon Smart Plant P&ID
 • Potrubné systémy
  • AVEVA E3D / PDMS
  • AVEVA Engineering
  • Caesar II.
  • TRIFlex
  • ROHR2
  • Pipenet
 • Stavebná časť a nosné konštrukcie
  • Scia Engineer
  • STAAD PRO
  • IDEA StatiCa
  • Civil 3D
  • Revit
  • Tekla Structures
  • Robot
  • Geo 5
 • Elektro, MaR
  • SmartPlant Electrical
  • DiaLux
  • Revit MEP
 • Všeobecný softvér
  • Primavera P6
  • MS Project
  • Project Management Software
  • Document Management Software
  • AutoCAD
  • Infos
  • MathCAD

Systém riadenia kvality


SCC

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. is a a member of SAFICHEM GROUP.
For more information, please visit www.safichemgroup.com