Hore
Powerplant
AUTOMOTIVE - JAGUAR
Plant
Rafinery
Skypark
previous arrow
next arrow

Poskytujeme komplexné služby – od návrhu projektu cez konzultačné služby až po dohľad nad realizáciou stavby.

Vo svojom tíme máme špičkových odborníkov z rôznych oblastí. Vďaka skúsenostiam z rôznych priemyselných odvetví vieme zastrešiť široké spektrum služieb.

Prinášame kvalitu, vďaka ktorej úspešne pôsobíme aj na zahraničnom trhu. V roku 2015 sme sa stali členmi medzinárodnej skupiny Safichem Group.

Naše služby

Projektová a inžinierska činnosť

Poskytneme vám služby počas celého trvania projektu od vytvorenia konceptu až po uvedenie do prevádzky.

EPC dodávky “na kľúč”

Realizujeme projekty formou dodávky “na kľúč” (EPC - inžiniering, obstarávanie, výstavba) - od komplexnej analýzy, projektovej prípravy, cez realizáciu až po uvedenie diela do prevádzky a jeho odovzdanie konečnému užívateľovi.

Povoľovanie

Vybavíme vám územné a stavebné povolenie, integrované povolenie, povolenie na dočasnú či trvalú prevádzku a iné povinné povolenia.

Obstarávanie

Obstaráme vysoko kvalitné a spoľahlivé zariadenia a materiály pre vašu stavbu. Zabezpečíme ich kontrolu a uskladnenie.

Riadenie výstavby

Zabezpečíme celý proces od posúdenia zrealizovateľnosti cez plánovanie až po inžiniersku činnosť na stavbe.

Projektové riadenie

Zastrešíme priebeh projektu od obstarávania cez výstavbu až po uvedenie do prevádzky a ukončenie projektu.

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. is a a member of SAFICHEM GROUP.
For more information, please visit www.safichemgroup.com