Oblasti zamerania

Ropný a plynárenský priemysel

Energetika

Chemický a farmaceutický priemysel

 • Spracovanie ropy a plynu
 • Špeciálne chemikálie
 • Petrochemický priemysel
 • Atómové elektrárne
 • Elektrárne:
 • Kombinované cykly (plyn/para)
 • Závody na výrobu liečiv
 • Výroba bioetanolu

Automobilový a hutnícky priemysel

Iné

 
 • Automobilová výroba
 • Hlinikárne
 • Výroba pneumatík
 • Tavenie skla
 • Výroba stavebných hmôt
 • Keramický materiál
 • Drevo, celulóza a papier
 • Obchodné, kancelárske a obytné budovy
 • Spracovanie odpadov