Prečo si vybrať nás

Výhody práce pre spoločnosť IDO HUTNÝ PROJEKT

IDO HUTNÝ PROJEKT je spoločnosťou, ktorá poskytuje svojim klientom služby v oblasti projekčných prác, obstarávania, výstavby a projektového riadenia. Sme spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné, multidisciplinárne služby a plní požiadavky svojich klientov k ich plnej spokojnosti.

randomengNáš tím projektantov poskytuje klientom technickú expertízu, a to ako na Slovensku, tak i po celom svete. Pri skúmaní návrhov sa spoločnosť IDO HUTNÝ PROJEKT zameriava na ich zhotoviteľnosť, udržateľnosť a prevádzkyschopnosť, pričom nezabúda na bezpečnosť a dodatočnú pridanú hodnotu pre klienta. IDO HUTNÝ PROJEKT využíva hodnotovú analýzu na podporu inovácií s cieľom vyriešiť i tie najzložitejšie výzvy v oblasti inžinieringu. Naše projektovanie, ktoré vychádza v ústrety potrebám výstavby, zabezpečuje hladký prechod od fázy prípravy štúdie , až po výstavbu a uvedenie do prevádzky. Na dosiahnutie výnimočných projektových riešení a návrhov, využíva spoločnosť IDO Hutný Projekt najkomplexnejšie, najúčinnejšie a pevne integrované riešenia dostupné na trhu:

AVEVA PDMS, Smartplant 3D, Caesar II, Scia Engineer, STAAD Pro, …. Úplný zoznam nástrojov a softvérov nájdete na Nástroje a softvér na vypracovanie návrhov. .

Kombináciou lepšieho výkonu pri príprave projektov spolu s novými technológiami umožňujúcimi inovatívne a efektívnejšie postupy pri realizácii, dosahuje IDO HUTNÝ PROJEKT úspory času a nákladov, pričom sa snaží eliminovať príčiny zbytočného prepracovávania stavebných projektov.

Stavebný tím sa zameriava na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, kvalitu a plnenie časových plánov. Konkrétnemu projektu je pridelený špecialista na oblasť HSE s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich na stavbe. Prítomnosť špecialistu na kvalitu pomáha pri kontrole realizácie programov kvality.

Projektoví manažéri koordinujú a integrujú činnosti inžinieringu, obstarávania a výstavby, pričom zabezpečujú včasné ukončenie projektu k spokojnosti našich klientov, a to bez prekročenia rozpočtového rámca.