Projektové riadenie

Služby v oblasti projektového riadenia

IDO Hutný Projekt poskytuje služby v oblasti projektového riadenia zamerané na zákazníka. Služby v oblasti projektového riadenia začínajú vytvorením konceptu projektu, projektovej dokumentácie, cez obstarávanie, výstavbu, až po uvedenie do prevádzky a ukončenie projektu. Obzvlášť veľkú pozornosť venujeme riadnemu plánovaniu, sledovaniu progresu a kontrole nákladov. HSE a kvalita sú našimi top prioritami.

 • Komunikácia s klientom a reporting
 • Zabezpečenie kvality poskytovaných produktov a služieb
 • Riadenie rizík
 • Riadenie nákladov
 • Plánovanie
 • Koordinácia profesií
 • Riadenie zdrojov
 • Riadenie zmien
 • Správa zmlúv

Nástroje:

 • Plánovanie v systéme Primavera a MS Project
 • Register riadenia dokumentácie
 • SPIN
 • Systém projektového riadenia
 • Systém riadenia dokumentácie
 • Na mieru vypracované databázy a softvérové riešenia