Obstarávanie

IDO Hutný Projekt poskytuje komplexné služby v oblasti obstarávania. Znalosť trhu, ako aj kotroly vykonávané v priestoroch každého dodávateľa sú zárukou včasných dodávok vysoko kvalitných zariadení a materiálov. Náš tím zabezpečuje prepravu tovarov z miesta ich výroby priamo na stavbu. Následne zabezpečujeme kontrolu dodaných zariadení, materiálov a tovarov a ich riadne uskladnenie.

  • Príprava výzvy na predkladanie ponúk
  • Vyhlasovanie tendrov
  • Analýza technických a komerčných ponúk
  • Zadanie objednávok a subdodávateľských zmlúv
  • Správa objednávok a subdodávateľských zmlúv
  • Posudzovanie dodávateľskej dokumentácie
  • Vyexpedovanie materiálov a dodávok zariadení
  • Kontrola a výdaj zariadení a materiálov
  • Logistika a preprava
  • Skladové hospodárstvo a kontrola materiálu