FEED štúdie

Predprojektová a projektová príprava, tzv. FEED štúdia, sa zameriava na technické požiadavky, ako aj odhadované investičné náklady projektov. Vyjadruje všetky špecifické požiadavky klienta a zabraňuje podstatným zmenám počas realizačnej fázy.

Vybavíme pre vás všetky potrebné vyjadrenia, rozhodnutia a povolenia od príslušných slovenských úradov, ktoré sa vydávajú pred, počas, alebo po realizácii projektu. Uvedené povolenia zahŕňajú niekoľko čiastkových povolení od rôznych miestnych úradov.

Náš interný multidisciplinárny tím inžinierov dokáže vypracovať kompletný dizajn v nižšie uvedenom rozsahu.

 • Koncepčný návrh
 • Štúdia realizovateľnosti
 • Hmotnostné a tokové bilancie, energetická bilancia
 • Technologické schémy
 • technologické schémy P&ID
 • Filozofia procesného riadenia
 • Situačné plány/dispozičné riešenia
 • Jednopólové schémy
 • Spotreba médií
 • Vypracovanie odhadu nákladov a harmonogramu projektu
 • Identifikácia položiek dlhodobej realizácie
 • HAZOP štúdia
 • Smernica SEVESO