Riadenie výstavby

IDO Hutný Projekt poskytuje svojim klientom komplexné služby, od vypracovania konceptu projektu cez jeho realizáciu, až po uvedenie do prevádzky. Služby v oblasti riadenia výstavby začínajú posúdením realizovateľnosti stavby a podrobným plánovaním činností vykonávaných priamo na stavbe.

Naši skúsení zamestnanci v spolupráci so starostlivo vybranými dodávateľmi, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s realizáciou bezpečných a vysoko kvalitných projektov, sú zárukou úspešného ukončenia každého projektu.

Služby v oblasti riadenia výstavby okrem iného zahŕňajú:

  • Riadenie bezpečnosti
  • Implementácia a kontrola kvality (QA/QC)
  • Inžinierska činnosť na stavbe
  • Plánovanie výstavby
  • Plánovanie a riadenie materiálu
  • Realizácia pracovných balíkov projektu
  • Riadenie a monitorovanie projektu
  • Vyznačenie skutkového stavu