O nás

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., bola založená v roku 1951 v Bratislave. Spoločnosť poskytuje komplexné, multidisciplinárne služby a má silnú klientsku základňu a postavenie v strednej a východnej Európe.

Jej rozsiahle služby pokrývajú projektové, inžinierske, dodávateľské, poradenské a konzultačné služby a činnosti spojené s realizáciou stavby

Spoločnosť IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. zamestnáva vysoko kvalifikovaný a skúsený team tvorený viac ako 130 inžiniermi.

Prezentácia spoločnosti na stiahnutie

Naša činnosť

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. poskytuje svojim klientom kvalitné a inovatívne služby v nasledujúcich oblastiach:

 

Novinky

Vážení obchodní partneri,

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od októbra 2015 došlo ku zmene akcionárov spoločnosti a IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. sa zároveň stal súčasťou skupiny SAFICHEM GROUP.
Táto skutočnosť výrazne posilnila postavenie IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. na tuzemskom a zahraničnom trhu a rozšírila možnosti pôsobenia našej spoločnosti využitím služieb členských spoločností SAFICHEM GROUP.
Zároveň chceme poznamenať, že uvedená zmena nebude mať žiadny vplyv na identifikačné údaje a bankové spojenie spoločnosti.
Bližšie informácie o skupine môžete nájsť na www.safichemgroup.com.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Team IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.