Reference List

Klient Názov Obdobie
ENEL INGEGNERIA E RICERCAS.P.A. organizačná zložka Jadrová Elektráreň Mochovce, 3. a 4. blok, 3D model, validácia dát od dodávateľov technológie 2013-2015
ENEL INGEGNERIA E RICERCAS.P.A. organizačná zložka Jadrová Elektráreň Mochovce - Reaktor a budovy pomocných prevádzok 2013-2015
Pörner Ingenieurengesselschaft mbH Dočasné pridelenie zamestnancov za účeľom poskytovania inžinierskych služieb-3D modelovanie 2013-2014
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.  Rekonštrukcia krakovacej pece 2013-2014
VUJE, a.s. Jadrová elektráreň Mochovce - 3D Model 4. Bloku; PS 4.13, PS 4.12, PS 4.19, PS 4.20, PS 4.23 2011-2015
NOVING NOVÁKY, spol. s r.o. "Geropharm - Koncepčný návrh"; "Zariadenie na výrobu liečiv"; Rozšírenie výroby pevných liekových foriem 2011-2013
Slovenské Elektrárne a.s. JE Mochovce- Dostavba 3. a 4. bloku, Reaktor a budovy pomocných prevádzok 2011-2013
Slovenské elektrárne, a.s. JE Mochovce - Dostavba 3. a 4. bloku 2011-2013
Continental Matador Truck Tires s.r.o. Expanzia CMTT 2,56 2011-2012
Inžinierske stavby, a.s. JE Mochovce - stavebý objekt č. 801/1-02 Budova reaktora+Budova pomocných prevádzok - Blok 3 a 4 2011-2012
Swedspan Slovakia s.r.o./IKEA Industry Slovakia s.r.o. Výroba drevotrieskových dosiek Swedspan Slovakia s.r.o. Malacky 2010-2014
Modřanská potrubní, a.s. JE Mochovce-blok 3+4- vypracovanie 25 "Work lots" Spojovacie potrubie strojovne EMO 2010-2012
Modřanská potrubní, a.s. 21333 Dostavba EMO34 2010-2012
ALLCONS s.r.o. J42 Koksovacia pec č. 2 - Úprava plynu- India 2010-2011
Stredoslovenská energetika, a.s. Rekonštrukcia elektárne Panické Dravce 2010-2011
VUJE, a.s. JE Mochovce - Dostavba EMO34 - Vzduchotechnické systémy 3,4 Blok 2010-2011
ENEL INGEGNERIA E RICERCAS.P.A. organizačná zložka Konvenčný ostrov Jadrovej Elektrárne Mochovce, 3. a 4. blok - Stavebná časť 2009-2015
Siemens s.r.o. GDK Mellach Verbund Energy - Austrian Thermal power - Chemická úprava vody 2009-2011
POLIECO SLOVAKIA s.r.o. Výroba rúrového programu Nafta Gbely 2008-2009
Lurgi S.A. Gasoil HDS Unit Gdansk 2007-2009
Samsung Engineering Co., Ltd. -

organizačná zložka
U - PROJEKT 2007-2009
UHDE GmbH HDS/HDA Lukoil Neftochim Bourgas 2007-2009
GEA Wiegand GmbH Jednotka výroby bioetanolu 2007-2008
Holcim (Slovensko) a.s. Sklad oleja 2007-2008
Holcim (Slovensko) a.s. Modifikácia uzla 332-BW1 2007-2008
SLOVNAFT, a.s. Odsírenie spalín, závod Slovnaft 2007-2008
ECM Global GmbH CODELCO MMH - Závod na čistenie plynu- Chile 2007, 2010
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Rekonštrukcia pyrolíznych pecí (BA 101,103 a 104)na bloku 85 (EPC projekt) 2007 - 2010
Duslo,a.s.odštepný závod ISTROCHEM Diskon.oxid.CHA solí 2MBT náhr. NaOCl H2O2 2006-2007
INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik Gesellschaft m.b.H. Rekonštrukcia spaľovne nebezpečných odpadov v Dusle Šaľa 2006-2007
Johns Manville Slovakia, a.s. Rozšírenie varne V3 v JMS 2006-2007
PALMA - TUMYS a.s. Bratislava Palma Tumys - Nová lisovňa 2006-2007
SLOVNAFT, a.s. Zabudovanie čerpacieho slopu do nástreku ropy do AD5 2006-2007
SLOVNAFT, a.s. Sklad horľavín 2006-2007
SLOVNAFT, a.s. Jednotka AVD 6 2006-2007
Bateman Eurasia GmbH 5395 Kashagan EPC- Pomocné zariadenia 2005-2010
Technomedexport a.s Moskva, organizačná zložka Cyklotronové centrumSR SO 01 Objekt "J" 2005-2009
Continental Matador Truck Tires s.r.o. Rozšírenie kapacity výroby na 2.2 mil. NP 2005-2007
MATADOR a. s. Rozšírenie skladového areálu Matador 2005-2007
Johns Manville Slovakia, a.s. Prepojenie sekacích liniek č. 6 a 4 v TA3 2005-2006
Johns Manville Slovakia, a.s. Baliaca linka dlhého vlákna pre JMS TT 2005-2006
Magna Automotive Services GmbH Magna Cosma - výrobný závod Čadca 2005-2006
Magna Automotive Services GmbH Magna Cosma - výrobný závod Čadca 2005-2006
ENVIRAL, a.s. Jednotka výroby bioetanolu 2004-2009
Takenaka Europe GmbH KIAMCAP - Montážny závod Žilina 2004-2007
AITEN, a.s. SE - MO34 - Digitalizácia skutkových stavov; prípravné projektové a predprojektové práce 2004-2006
Johns Manville Slovakia, a.s. PS 306 Varňa lubrikácií 2004-2006
MATADORa. s. Matador Omškina - spájanie výrobných kapacít, Lisovňa radiálnych plášťov 2004-2006
ECM Global GmbH 3D model na čistiaci systém Balkaš Kazachstan 2004-2005
Johns Manville Slovakia, a.s. Rozšírenie kompresorovej stanice 2004-2005
Tento, a.s. Kogeneračná jednotka v Tento a.s. Žilina 2004-2005
MATADOR a. s. Projekt Etiópia 2003-2006
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Montážny závod Trnava - Zvarovňa 2003-2006
Cegelec, a.s. Montážny závod Trnava - Zvarovňa, Lisovňa, TR 01-10 2003-2005
FERPLAST SLOVAKIA s.r.o. Ferplast Nesvady 2003-2005
Continental Matador Truck Tires s.r.o. MODUL 5   2003-2004
FLOAT GLASS ENGINEERING Výroba tabuľového skla 2003-2004
Holcim (Slovensko) a.s. Modernizácia linky na výr.cementu PC2-Homog.skládk 2003-2004
Slovenské elektrárne, a.s. Elektráreň Nováky - Odvodnenie sadrovcových suspenzií z odsírenia, blok 1+2 2003-2004
SLOVNAFT, a.s. Výmena upchávkových kompenzátorov 2003-2004
TRACTEBEL GAS ENGINEERING BELGIUM SA Inžinierske služby pre TEC 2003-2004
Johns Manville Slovakia, a.s. Taviaci agregát č. 3 2002-2008
SLOVNAFT, a.s. PP3-Polypropylenová jednotka 2002-2007
VUJE, a.s. MODE V2 M06 3. +4. Blok 2002-2006
Slovenské elektrárne, a.s. Elektráreň Nováky - Vyvedenie tepla z ENO B do ENO A   2002-2004
SLOVNAFT, a.s. Úpravy v PS 201 Regenerácia kyseliny sírovej 2002-2003
VUJE, a.s. MODE V2 M02 - 3.+ 4.Blok 2001-2005
Slovalco, a.s. REVAL 2 (rozšírenie výroby a spracovanie hliníka) v Slovalco 2001-2004
Slovalco, a.s. Booster 25 KA 75 DC Intenzifikácia elektrolýzy 2001-2004
SLOVNAFT, a.s. HRP 7   2001-2004
Continental Matador Truck Tires s.r.o. Reštrukturalizácia výrobného programu Continental Matador 2001-2003
Tractebel Engineering a.s. SINES AREA 2001-2003
BADUCCI Consult a.s. Výroba podnosov z expandovaného polystyrénu v Novom Meste n/Váhom 2001-2002
Siemens s.r.o. Úprava surovej vody a dávkovanie chemikálií (JE Mochovce) 20010-2014
ZSNP, a.s. Kogeneračná jednotka 2000-2005
ABB Lummus Global GmbH PROJEKT Nr. 10270; EC Erdolchemie 2000-2002
Johns Manville Slovakia, a.s. Taviaci agregát č.5 2000-2002
PALMA - TUMYS a.s. Bratislava Výroba MERO 2000-2001
SLOVNAFT, a.s. Dokumentácia pre st. nádrže 2000-2001
Swedwood Slovakia s.r.o.o.z. Spartan Rozšírenie výroby NEXUS 2000-2001
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Karačaganský upravárenský komplex 1999-2001
Slovalco, a.s. REVAL - rozšírenie výroby a spravovanie hliníka 1997-2000
Raytheon E&C, NL MTBE Slovnaft 1996-1998
SLOVNAFT, a.s. CCR Reforming 5 1994-1999
SLOVNAFT, a.s. EFPA - Environmental Fuel Project APOLLO - 12 stavieb (Výroba síry, Rozvody vôd a kanalizácií, Nadzemné energetické rozvody, Hydrokrak PC 11+PC29, EFPA 5 PC13-16+28, EFPA 6 PC12+PC17, Centrálny velín, EFPA 8 PC 18+PC20, HTIV+káblové rozvody, EFPA 10 dorozumievacie zariadenia, Trafostanice 56+57+66, Polné horáky) 1994 -2001
CHEPOS ENGINEERING, spol. s r.o. Výroba hliníka - Alumina Plant Iran 1993-2002
PCA Slovakia,   s.r.o. Montážny závod Trnava - TR 01 Lisovňa - nový žeriav 2010
Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o. Statický posudok VZT SO 10 kuchyňa 2010
Johns Manville Slovakia, a.s. VmaX - Hala spracovania vlákna 2007
Johns Manville Slovakia, a.s. Taviaco agregát č.1 2006
MATADOR-ADDIS TYRE,
Share Company
Projekt Etiópia, 3.etapa 2006
PCA Slovakia,   s.r.o. Montážny závod Trnava - Lisovňa, Zvarovňa, LOT 1-10 2006
Peugeot Citroen Trnava, s.r.o.          Nový montážny závod Trnava APS+ 2006
Žilina Invest, s.r.o. KIAMCAP - Montážny závod Žilina 2006
ŽP EKO QELET a.s. Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu 2006
Johns Manville Slovakia, a.s. Doprava lubrik.roztokov zo starej varne TA5 do TA3 2005
Johns Manville Slovakia, a.s. PS308 Sušenie a sekanie vlákna 2004
TECHKLIMA, s.r.o. MOD V2 M11 4. bl. VZT dozorní - seizmické zodolnenie 2003
SLOVNAFT, a.s. Zabudovanie vzduchových chladičov na VJ redestilácia reformátu 2002